Search

We Youngsters Are महान.आपन येऊन वाढवा मैत्र कारवा ची शान, आपन आहोत भारताची जान.

सगळे मिळवून वाढवू देशाची शान, ना कधी कुणापुढे झुकवायची मान.

कारण we youngsters are महान.

विसरणार नाही सामाजिक दायित्व याच ठेऊन भान,

हिंसाचार, गुन्हेगारी संपवून जबाबदारीने राहू छान.

कारण, we youngsters are महान.

सायबर क्राइम, छेडछाड ह्या गोष्टी नाहीत लहान-सहान,

भरकटलेल्या भावांना सोबत आणायचा विचार करू ठाम.

कारण, we youngsters are महान.

वाईट मार्गावर मर्दानगी वापरून करू नका अपमान,

एकमेकांमध्ये स्नेह भावनेची, उत्साहाची करू देवाणघेवाण. कारण, we youngsters are महान.

चुकवू नका रस्ता, होइल रे जिवन भयाण,धर मार्ग नेकीचा, मिळव तू ज्ञान.

कारण, we youngsters are महान.किरण कांबळे .

3 views
SANGINI

Registration Address - 4, Kshitish Apartment, Near A1 Bakery, Rane Nagar, Nashik -422009

Maharashtra, India

Office Address - 203, Athavle Chembars,Opp Gavkari Press,Redcrowsss Signal Nashik -422001 422092233222244422

Email: sangini.mk16@gmail.com

Phone: 8625918180 / 8080940920

© 2018 by SANGINI. Proudly created with Om Creation & Infotech +91 - 7738553922